Giáo Trình Tự Học AutoCAD 2019 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa

¥1,200

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giáo Trình Tự Học AutoCAD 2019 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa

¥1,200

Giáo Trình Tự Học AutoCAD 2019 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa

Mục lục:

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU AUTOCAD 2019

CHƯƠNG 2: CÁC KỸ NĂNG VẼ CƠ BẢN

CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG TRÌNH TRỢ GIÚP VẼ

CHƯƠNG 4: CHỈNH SỬA CÁC THỰC THỂ

CHƯƠNG 5: ĐỊNH HÌNH CÁC ĐƯỜNG CONG

CHƯƠNG 6: KIỂM SOÁT CÁC THUỘC TÍNH VÀ DIỆN MẠO ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC CÁC ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG 8: HATCH VÀ GRADIENT

CHƯƠNG 9: LÀM VIỆC VỚI CÁC BLOCK VÀ XREF

CHƯƠNG 10: TẠO VÀ CHỈNH SỬA VĂN BẢN

CHƯƠNG 11: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC

CHƯƠNG 12: DUY TRÌ KIỂM SOÁT BẰNG CÁC RÀNG BUỘC

CHƯƠNG 13: LÀM VIỆC VỚI CÁC BỐ CỤC VÀ CHÚ THÍCH ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG 14: CÁC PHÍM TẮT VÀ LỆNH TẮT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Giáo Trình Tự Học AutoCAD 2019 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Giao hàng toàn Nhật Bản