360 Động Từ Bất Quy Tắc

Tác giả:Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi

 

360 Động Từ Bất Quy Tắc

 

Việc học một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, bao giờ cũng đem lại cho bạn nhiều khó khăn, vì thế  để học tốt tiếng Anh hay bất kì thứ tiếng nào khác đòi hỏi bạn phải có sự kiên trì và tài liệu học tập tốt.

 

360 Động Từ Bất Quy Tắc là tài liệu học Tiếng Anh cần thiết dành cho các học viên học tiếng Anh.

  • Giao hàng toàn Nhật Bản