Quản Trị – Lãnh Đạo

New

Kiến Thức Kinh Tế

Xây Dựng Để Trường Tồn

¥1,800

Kiến Thức Kinh Tế

Chiến Tranh Tiền Tệ ( 3 )

¥2,250

Kiến Thức Kinh Tế

Chiến Tranh Tiền Tệ ( 1 )

¥1,700
¥1,100

Quản Trị - Lãnh Đạo

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

¥1,608

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Vị Tu Sĩ Bán Chiếc Ferrari

¥900

Kinh Doanh - Chứng Khoán

Lãnh Đạo Không Kiểm Soát

¥700

Kinh Doanh - Chứng Khoán

Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng

¥1,300