Quản Trị – Lãnh Đạo

Hết hàng

Kinh Doanh - Chứng Khoán

Lãnh Đạo Phục Vụ

¥2,650
-15%
¥6,350

Kinh Doanh - Chứng Khoán

Trải Nghiệm Khách Hàng Xuất Sắc

¥2,450
-25%
¥3,600
Hết hàng

Kiến Thức Kinh Tế

Chính Bắc

¥2,050
Hết hàng
¥1,450
Hết hàng

Kiến Thức Kinh Tế

Phụng Sự Để Dẫn Đầu

¥1,400
Hết hàng

Kiến Thức Kinh Tế

Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi

¥1,200
-27%

Kinh Doanh - Chứng Khoán

Một Đời Quản Trị

¥2,150
Hết hàng

Kiến Thức Kinh Tế

Mật Mã Tài Lãnh Đạo

¥1,350
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Kinh Doanh - Chứng Khoán

Nhà Lãnh Đạo Thiền

¥1,350

Kinh Doanh - Chứng Khoán

Luận Ngữ Và Bàn Tính

¥1,800

Kiến Thức Kinh Tế

Giữ Chân Nhân Tài

¥2,250