Kinh Nhân Quả Ba Đời

¥350

Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả.”Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị Cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao.

Mã: 16791 Danh mục: Từ khóa: Weight: 75g

còn 3 hàng

Kinh Nhân Quả Ba Đời

¥350

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Tác giả: HT.Thích Thiền Tâm

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chơn không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”.

Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả.”Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị Cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kinh Nhân Quả Ba Đời”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Giao hàng toàn Nhật Bản