Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai

¥500

Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai là một trong ba bộ Kinh quan trọng của Pháp môn Tịnh độ, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cho chúng sanh thấy được nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và nhân duyên mật thiết giữa chúng sanh cõi Ta bà với Đức Phật A Di Đà.

Mã: 14940 Danh mục: Từ khóa: Weight: 370g

còn 1 hàng

Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai

¥500

Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai

Tác giả: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai là một trong ba bộ Kinh quan trọng của Pháp môn Tịnh độ, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cho chúng sanh thấy được nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và nhân duyên mật thiết giữa chúng sanh cõi Ta bà với Đức Phật A Di Đà.

Cũng chính trong pháp hội Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định rằng, chúng sanh cách Phật lâu xa về sau, ngoài pháp môn niệm Phật ra, không có pháp môn nào cứu giúp chúng sanh giải thoát luân hồi sanh tử có hiệu năng bằng pháp môn Tịnh độ. Và khi Phật pháp tận diệt hết trên cõi đời, chỉ còn lại độc nhất kinh Vô Lượng Thọ kéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết thúc.

Lời huyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho thấy chân giá trị của pháp môn Tịnh độ và sự quý giá vô cùng của Kinh Vô Lượng Thọ. Mong rằng tất cả cùng nhau hướng về con đường sáng lành, con đường chắc chắn giải thoát, con đường Tịnh độ, con đường an toàn vững chắc. Trên con đường đó có Đức Phật A Di Đà phóng quang soi sáng, có Thánh chúng hộ trì, có Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Thế Chí, Bồ tát Di Lặc … dẫn đường.

Kinh được in khổ trung kích thước 15 x 23 cm, font chữ in to, rõ phù hợp với mọi độ tuổi đáp ứng nhu cầu đọc tụng bộ Kinh quý giá này.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Giao hàng toàn Nhật Bản