Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Lệnh số 28/2014/L/CTN ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc công bố Luật doanh nghiệp.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Luật Doanh Nghiệp”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Giao hàng toàn Nhật Bản