Hết hàng
¥1,150
Hết hàng

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Của Người Nhật

¥1,200
Hết hàng
Hết hàng

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Định Vị

¥1,700

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Nghệ Thuật PR Bản Thân

¥1,000
Hết hàng

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

17 Tố Chất Thiết Yếu Của Team Player

¥750

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay

¥1,550
Hết hàng

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

¥1,250

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Làm Ra Làm Chơi Ra Chơi

¥1,650

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Của Người Nhật

¥1,000

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Hoàn thành mọi việc không hề khó

¥1,550

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Để Hiệu Quả Trong Công Việc

¥500
Hết hàng

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Tuần Làm Việc 4 Giờ

¥1,350

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả

¥1,400

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

 Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả

¥1,100

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Bạn Làm Việc Vì Ai (Bìa Mềm)

¥1,050

Kỹ Năng - Nghệ Thuật Sống

Không Nổi Tiếng Cũng Đâu Có Sao!

¥800